2 noiembrie 2010

EXPERT ACHIZITII PUBLICE - CURS ACREDITAT CNFPA – 11 - 26 nov. 2010, Bucuresti

11 - 12 noiembrie, 18 - 19 noiembrie 2010 - Bucuresti, examen 26 noiembrie. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI. Detalii veti primi de la organizatori la inscriere.

Pentru inscrieri pana la data de 5 noiembrie taxa de participare la acest curs este de 800 RON şi include costurile privind suportul de curs, pauze de cafea, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA. Dupa aceasta data taxa de participare este de 1000 de lei.

FORMULAR DE INSCRIERE - se completeaza si se trimite in format word la office@eurobestteam.ro Un original semnat si stampilat (doar daca este cazul) va fi adus in prima zi de curs.

Pentru ce te pregăteşte?
Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare la autorităţile contractante;
  • Elaborarea strategiei de achiziţii publice;
  • Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;
  • Intocmirea dosarului de licitatie publica;
  • Derularea procedurilor specifice de achizitie publica;
  • Gesionarea contestaţiilor formulate în procedura de atribuire a contractului;
  • Evaluarea ofertelor depuse
  • Atribuirea contractului de achizitie publică;
Obiectivul cursului este de a pregati persoane pentru ocupatia de Expert Achizitii Publice (cod COR 241940). Obtinerea certificarii va da dreptul absolventilor de a practica meseria de Expert Achizitii Publice.
Unde este recunoscut programul?
Programul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Cursul are un pronuntat caracter practic si trateaza intregul ansamblu de procese pe care le presupune o achizitie, de la planificarea resurselor si pana la finalizarea derularii contractelor de achizitie publica.
Cine se poate inscrie?
Programul se adresează atat persoanelor fizice cat si juridice, funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, specialiştilor din sectorul privat încadraţi în compartimente cu atribuţii aferente procesului de planificare şi asigurare a resurselor, persoanelor numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor şi de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentând entitatea publică în procesul de achiziţii, dar si alte persoane interesate de domeniu.
Metoda de instruire
Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice expertului in domeniul achizitiilor publice.
Trainerul cursului - Emmanuel Morel
Emmanuel Morel este expert in domeniul achizitiilor publice cu o experienta de 16 ani in domeniu. A sustinut numeroase sesiuni de training atat in tara cat si in strainatate. Emanuel are o vasta experienta nationala si internationala, atat in zona ofertantilor cat si a contractantillor, in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene si a acordat asistenda in domeniul achizitiilor publice in proiecte implementate Franta, Anglia, Romania, Bulgaria, Kosovo. Emmanuel este trainer de 13 ani si a predat numeroase sesiuni de curs in achizitii publice in Franta, Anglia, Egipt iar in Romania preda cursul de experti achizitii publice pentru Ministerul Finantelor, UCVAP, Ministerul Mediului, organisme intermediare si autoritati publice locale. In cadrul Euro Best Team este trainer pentru cursul Expert Achizitii Publice.
Structura cursului:
Sesiunea teoretică se desfăşoară pe parcursul a 4 zile, respectiv 11, 12 noiembrie 18, 19 noiembrie, intre orele 9:00 si 16:30
Modulul I - Modul teoretic şi practic (în sală): 11 - 12 noiembrie (9:00 - 16:30)
Modulul II - Modul teoretic şi practic (în sală): 18 - 19 noiembrie (9:00 - 16:30)
Modulul III - Module de lucru şi studiu individual: 15- 17 noiembrie, 22-25 noiembrie
Modulul IV - Examen: 26 noiembrie
Sectiuni importante ale tematici cursului ce vor fi abordate cu participanti
Ziua 1
09:00 – 10:30 Prezentarea trainer-ului şi a participanţilor;
                      Prezentarea modului în care se va desfăşura cursul şi obiectivele ce se doresc a fi atinse ;
                      Prezentare generală a sistemului achiziţiilor publice.
10:30 – 10:45 Pauză de cafea
10:45 – 12:30 Legislaţia privind achiziţiile publice (la nivel european şi naţional);
                      Principii în achiziţii publice (aplicaţie şi exemplificări);
                      Domeniu de aplicare a legislaţiei achiziţiilor publice.
12:30 – 13:30 Pauză de masă
13:30 – 14:30 Proceduri de achiziţii publice.
14:30 – 14:45 Pauză de cafea
14:45 – 16:30 Achiziţia directă – modalitate de a achiziţiona produse;
                      Modalităţi speciale de derulare a achiziţiilor publice. 
Ziua 2
09:00 – 10:30 Procesul de achiziţie publică – etapele procesului de achiziţie publică;
                      Planificarea achiziţiilor publice („gândirea care precede acţiunea”);
                      Programul anual al achiziţiilor publice.
10:30 – 10:45 Pauză de cafea
10:45 – 12:30 Documentaţia de atribuire / de concurs / descriptivă;
                      Standarde de calitate si Eticheta ecologică.
12:30 – 13:30 Pauză de masă
13:30 – 14:30 Derularea procedurilor ;
                      Evaluarea ofertelor;
                      Atribuirea contractului.
14:30 – 14:45 Pauză de cafea
14:45 – 16:30 SEAP – înscriere şi gestionare cont / derularea procedurii .
Ziua 3
09:00 – 10:30 Recapitularea aspectelor teoretice parcurse in modulul I de curs;
                       Elaborarea cerintelor de calificare si selectie
                      Aplicatie practica in vederea stabilirii cuantumului si proportionalitatii cerintelor de calificare si  selectie in raport cu obiectul contractului.
10:30 – 10:45 Pauză de cafea
10:45 – 12:30 Masurile de promovare si publicitate a anunturilor si invitatiilor de participare in vederea atribuirii contractelor prin intermediul SEAP;
                       Modalității speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica;
                       Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire.
12:30 – 13:30 Pauză de masă
13:30 – 14:30 Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire;
                     Tipuri de proceduri de achiziţii publice, Licitatia Deschisa, Licitatia Restransa, Dialogul competitiv
                     Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare-
                     Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare-
                     Concursul de soluţii Derularea unei aplicatii practice (on-line) in vederea derularii procedurii de ofertare si deschidere a ofertelor depuse in vederea atribuierii a unui contract de prestari servicii.
14:30 – 14:45 Pauză de cafea
14:45 – 16:30 Atribuirea contractului de achiziţie publică;
                      Etapele de finalizare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de bunuri/servicii si lucrari.
Ziua 4
09:00 – 10:30 Recapitularea elementelor invatate in ziua a III – de curs;
                      Prezentarea principiilor ce stau la baza fundamentarii unei contestatii impotriva unei decizii a autoritatii contratante in cadrul unui proceduri de atribuire.
10:30 – 10:45 Pauză de cafea
10:45 – 12:30 Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica;
                      Aplicatie practica de analiza a unei documentatii supuse proceduri de contestare in fata CNSC.
12:30 – 13:30 Pauză de masă
13:30 – 14:30 Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata CNSC;
                      Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata Instantelor Judecatoresti Contecios Administrative nationale.
14:30 – 14:45 Pauză de cafea
14:45 – 16:30 Masuri de corectie si ajustare a pretului/obiectului si clauzelor specifice in cadrul derularii contractelor de achizitie publica atribuite;Managementul contractului.
Aplicaţii practice:
Aplicaţiile practice vor constitui baza realizării unui proiect individual pe care participanţii îl vor susţine în cadrul examenului final de certificare.
Condiţii de înscriere
Pentru înscriere vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere la office@eurobestteam.ro si veti primi o confirmare de participare de la organizatori precum si alte detalii privind organizarea cursului.
SC Euro Best Team SRL
RO95BTRL04101202E64311XX
Banca Transilvania, Agenţia Centrul Civic, Bucureşti.
Persoană de contact: Daniela Radu, mobil: 0726615538

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu