18 august 2011

Participare Euro Best Team la Conferinta Ultimele Modificari al Codului Muncii - 14-15 iunie 2011, Bucuresti

Speaker-ul Euro Best Team , Luminita Neagoe - la Conferinta "Ultimele Modificari al Codului Muncii"- 14-15 iunie 2011, Bucuresti, organizata de Money Channel si Revista Romana de Consultanta.


14 aprilie 2011

Maximizati-va sansele de obtinere a finantarilor nerambursabile UE

Intocmirea dosarului privind obtinerea de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana, reprezinta un proces extrem de laborios si birocratic, iar pentru a putea fi parcurs mai usor si cu sanse de reusita sporite, aplicantii trebuie sa urmeze pas cu pas cerintele din ghidul solicinantului. Pentru ca riscul depunderii unui dosar incomplet sau completat incorect sa fie evitat, Euro Best Team va pune la dispozitie un serviciu special de consultanta, respectiv preevaluarea proiectului prin care sunt verificati toti parametrii tehnici si economici, incepand cu modul in care au fost definite nevoile proiectului, scopul si obiectivele, pana la stabilirea indicatorilor de performanta, intocmirea bugetului si graficul de implementare.

Va amintim doar cateva din cele mai frecvente greseli/neajunsuri consemnate de evaluatori in procesul de evaluare si care au dus la respingerea proiectului: documentatie incompleta, incadrarea incorecta a cheltuielilor pe liniile bugetare, costuri eligibile supraestimate, estimare incorecta a duratei proiectului, grupurile tinta nu sunt clar identificate, activitatile nu sunt corelate cu scopul si obiectivele proiectului, solicitant neeligibil pentru proiectul propus etc.
Preevaluarea se va face conform grilei de selectie afisata in Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice. Astfel, sunt evaluate relevanta, metodologia, sustenabilitatea si cost-eficienta. In urma serviciului de preevaluare, Euro Best Team emite un raport cu recomandari astfel incat sa se poata interveni in timp util pentru obtinerea unui punctaj cat mai mare in procesul de evaluare realizat de Autoritatea de Management.

Preevaluarea se face de catre o echipa de consultanti recunoscuti, evaluatori independenti pe programe precum POR, POSCCE, PODCA, POSMEDIU.Coordonator serviciu preevaluare: Gabriel ZahariaGabriel Zaharia este evaluator de proiecte cu finantare europeana de 10 ani, perioada in care a evaluat peste 500 de cereri de finantare in cadrul programelor PHARE (Asistenta Sociala si Resurrse Umane), POSCCE (Energie Regenerabila), POR, POSDRU, PODCA, CBC Romania – Ucraina - Moldova, CBC Romania – Bulgaria, Bazinul Marii Negre 2007-2013 atat din punct de vedere tehnic cat si financiar. Gabriel Zaharia este un cunoscut consultant in proiectele internationale avand o experienta de 12 ani in management de proiect, achizitii publice, monitorizare si evaluare in domeniile: administratiei publice locale, asistentei sociale, dezvoltarii resurselor umane, dezvoltarii regionale si cooperarii transfrontaliere. Gabriel este absolvent al Facultatii de Geofizica din cadrul Universitatii Bucuresti si al Facultatii de Management Financiar din cadrul Institutului Bancar Roman si al cursurilor de Master - Studii Aprofundate in Protectia Mediului din cadrul Universitatii Bucuresti, Master - Studii Academice Post-Universitare in Management - SNSPA Bucuresti, Master – Spatiul Public European din cadrul Facultatii de Administratie Publica – SNSPA. Experienta sa include coordonarea si supervizarea proiectelor finantate de Uniunea Europeana, atat pentru autoritati publice locale cat si pentru mari operatori privati, in particular si pozitia de Team Leader pentru proiectul “Intarirea Capacitatii Institutionale a Sistemului de Control Ex-Ante in Domeniul Achizitilor Publice”, proiect finantat prin Facilitatea de Tranzitie 2007, Beneficiar: Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice, Ministerul Finantelor Publice. Gabriel a urmat numeroase cursuri de specializare in domeniul fondurilor structurale, managementului de proiect, evaluare si monitorizare in Romania, Croatia, Germania si Belgia. In cadrul Euro Best Team Gabriel Zaharia este coordonatorul departamentului de consultanta si este trainer autorizat CNFPA pentru Manager de Proiect, Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune, Analiza Cost Beneficiu, Expert Achiziti Publice.Solicitari puteti sa trimiteti pe office@eurobestteam.ro sau puteti sa ne contactati la telefon 0722696843

Pentru mai multe detalii intrati aici http://www.eurobestteam.ro/consultan

http://www.eurobestteam.ro/