26 noiembrie 2010

Absolventii cursului acreditat de Expert Achizitii Publice - promotia 11-26 nov. 2010Va multmumim pentru participare si va uram mult succes in proiectele voastre viitoare!!!!

Curs acreditat CNFPA - Expert Achizitii publice - 8 -17 decembrie 2010, Bucuresti

Euro Best Team organizeaza in perioada 8-9 decembrie, 15 - 16 decembrie 2010, la CAMERA DE COMET SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, cursul acreditat CNFPA - Expert Achizitii Publice. Examenul are loc in data de 17 decembrie 2010.

Pentru ce te pregăteşte?
Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare la autorităţile contractante;
 • Elaborarea strategiei de achiziţii publice;
 • Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;
 • Intocmirea dosarului de licitatie publica;
 • Derularea procedurilor specifice de achizitie publica;
 • Gesionarea contestaţiilor formulate în procedura de atribuire a contractului;
 • Evaluarea ofertelor depuse
 • Atribuirea contractului de achizitie publică;
Obiectivul cursului este de a pregati persoane pentru ocupatia de Expert Achizitii Publice (cod COR 241940). Obtinerea certificarii va da dreptul absolventilor de a practica meseria de Expert Achizitii Publice.
Unde este recunoscut programul?
Programul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Cursul are un pronuntat caracter practic si trateaza intregul ansamblu de procese pe care le presupune o achizitie, de la planificarea resurselor si pana la finalizarea derularii contractelor de achizitie publica.
Cine se poate inscrie?
Programul se adresează atat persoanelor fizice cat si juridice, funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, specialiştilor din sectorul privat încadraţi în compartimente cu atribuţii aferente procesului de planificare şi asigurare a resurselor, persoanelor numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor şi de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentând entitatea publică în procesul de achiziţii, dar si alte persoane interesate de domeniu.
Metoda de instruire
Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice expertului in domeniul achizitiilor publice.
Trainerul cursului - Emmanuel Morel
Emmanuel Morel este expert in domeniul achizitiilor publice cu o experienta de 16 ani in domeniu. A sustinut numeroase sesiuni de training atat in tara cat si in strainatate. Emanuel are o vasta experienta nationala si internationala, atat in zona ofertantilor cat si a contractantillor, in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene si a acordat asistenda in domeniul achizitiilor publice in proiecte implementate Franta, Anglia, Romania, Bulgaria, Kosovo. Emmanuel este trainer de 13 ani si a predat numeroase sesiuni de curs in achizitii publice in Franta, Anglia, Egipt iar in Romania preda cursul de experti achizitii publice pentru Ministerul Finantelor, UCVAP, Ministerul Mediului, organisme intermediare si autoritati publice locale. In cadrul Euro Best Team este trainer pentru cursul Expert Achizitii Publice.
Structura cursului:
Sesiunea teoretică se desfăşoară pe parcursul a 4 zile, respectiv 8, 9 decembrie 15, 16 decembrie, intre orele 9:00 si 16:30.
Sectiuni importante ale tematici cursului ce vor fi abordate cu participanti:
Ziua I - 2 decembrie
09:00 – 10:30
Prezentarea trainer-ului şi a participanţilor;
Prezentarea modului în care se va desfăşura cursul şi obiectivele ce se doresc a fi atinse ;
Prezentare generală a sistemului achiziţiilor publice.
10:30 – 10:45
Pauză de cafea
10:45 – 12:30
Legislaţia privind achiziţiile publice (la nivel european şi naţional);
Principii în achiziţii publice (aplicaţie şi exemplificări);
Domeniu de aplicare a legislaţiei achiziţiilor publice.
12:30 – 13:30
Pauză de masă
13:30 – 14:30
Proceduri de achiziţii publice.
14:30 – 14:45
Pauză de cafea
14:45 – 16:30
Achiziţia directă – modalitate de a achiziţiona produse;
Modalităţi speciale de derulare a achiziţiilor publice.
Ziua II - 3 decembrie
09:00 – 10:30
Procesul de achiziţie publică – etapele procesului de achiziţie publică;
Planificarea achiziţiilor publice („gândirea care precede acţiunea”);
Programul anual al achiziţiilor publice.
10:30 – 10:45
Pauză de cafea
10:45 – 12:30
Documentaţia de atribuire / de concurs / descriptivă;
Standarde de calitate si Eticheta ecologică.
12:30 – 13:30
Pauză de masă
13:30 – 14:30
Derularea procedurilor ;
Evaluarea ofertelor;
Atribuirea contractului.
14:30 – 14:45
Pauză de cafea
14:45 – 16:30
SEAP – înscriere şi gestionare cont / derularea procedurii .
Ziua III - 9 decembrie
09:00 – 10:30
Recapitularea aspectelor teoretice parcurse in modulul I de curs;
Elaborarea cerintelor de calificare si selectie
Aplicatie practica in vederea stabilirii cuantumului si proportionalitatii cerintelor de calificare si selectie in raport cu obiectul contractului.
10:30 – 10:45
Pauză de cafea
10:45 – 12:30
Masurile de promovare si publicitate a anunturilor si invitatiilor de participare in vederea atribuirii contractelor prin intermediul SEAP;
Modalității speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica;
Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire.
12:30 – 13:30
Pauză de masă
13:30 – 14:30
Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire;
Tipuri de proceduri de achiziţii publice, Licitatia Deschisa, Licitatia Restransa, Dialogul competitiv
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare-
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare-
Concursul de soluţii Derularea unei aplicatii practice (on-line) in vederea derularii procedurii de ofertare si deschidere a ofertelor depuse in vederea atribuierii a unui contract de prestari servicii.
14:30 – 14:45
Pauză de cafea
14:45 – 16:30
Atribuirea contractului de achiziţie publică;
Etapele de finalizare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de bunuri/servicii si lucrari.


Ziua IV - 10 decembrie
09:00 – 10:30
Recapitularea elementelor invatate in ziua a III – de curs;
Prezentarea principiilor ce stau la baza fundamentarii unei contestatii impotriva unei decizii a autoritatii contratante in cadrul unui proceduri de atribuire.
10:30 – 10:45
Pauză de cafea
10:45 – 12:30
Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica;
Aplicatie practica de analiza a unei documentatii supuse proceduri de contestare in fata CNSC.
12:30 – 13:30
Pauză de masă
13:30 – 14:30
Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata CNSC;
Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata Instantelor Judecatoresti Contecios Administrative nationale.
14:30 – 14:45
Pauză de cafea
14:45 – 16:30
Masuri de corectie si ajustare a pretului/obiectului si clauzelor specifice in cadrul derularii contractelor de achizitie publica atribuite;Managementul contractului.
Examenul de certificare va avea loc in data de 17 decembrie 2010
Condiţii de înscriere
Pentru înscriere vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere la office@eurobestteam.ro si veti primi o confirmare de participare de la organizatori precum si alte detalii privind organizarea cursului.
Un original semnat si stamplat (daca este cazul) va fi adus in prima zi de curs.
SC Euro Best Team SRL
RO95BTRL04101202E64311XX
Banca Transilvania, Agenţia Centrul Civic, Bucureşti.
Persoană de contact: Daniela Radu, mobil: 0726615538

23 noiembrie 2010

CURS AUTORIZAT CNFPA MANAGER DE PROIECT - FONDURI STRUCTURALE - 25 nov - 10 dec. 2010


Durata cursului este de 4 zile, 6 ore pe zi.
Bucuresti, 25-26 noiembrie, 2-3 decembrie, examen 10 decembrie 2010. Camea de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti. Detalii veti primi de la organizatori la inscriere.


Cursul isi propune sa vina in intampinarea tuturor celor care doresc sa invete rapid sa scrie un proiect ce are ca scop obtinerea de fonduri structurale. Astfel, participantii sunt incurajati sa-si aleaga o idee de proiect, inca de la inceputul programului, si sa dezvolte proiectul, pana la finalul cursului, in coordonarea lectorului. Proiectul va constitui proba practica a examenului sustinut in vederea certificarii CNFPA.

Trainerii sunt consultanti recunoscuti pe piata, iar participanţii lucrează pe echipe pe tot parcursul programului şi elaborează proiecte care au aplicabilitate în plan real.

Obiectivele cursului:
Scrierea cererii de finanţare;
Domenii de intervenţie pe care se pot depune proiecte;
Criterii de eligibilitate pentru proiect;
Întocmirea graficului de activităţi şi buget;
Cunoaşterea politicilor de achiziţii publice necesare derulării proiectelor;
Programul se adresează reprezentanţilor instituţiilor publice locale şi centrale, IMM-urilor, atât coordonatorilor, cât şi asistenţilor de proiecte, precum şi tuturor celor ce doresc să dezvolte proiecte prin accesarea de Fonduri Structurale.

AGENDA CURSULUI:
Cursul are 72 de ore, dintre care 24 teorie si 48 practica. Pregatirea teoretica are loc la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, pe parcursul a 4 zile de curs, iar pregatirea practica reprezinta studiu individual, exercitii practice pe marginea proiectului ales de participant, in cordonarea lectorului. 

 Ziua I - 25 NOIEMBRIE
09:00 - 10:30 Sesiune introductivă – prezentare participanţi şi curs
                      Abordări şi conceptele folosite în managementul proiectelor
                      Factori de succes ai proiectelor
10:30 - 10:45 Pauză de cafea
10:45 - 12:15 Identificarea ideilor de proiect
                      Analiza factorilor interesaţi
12:15 - 13:45 Pauză de prânz
13:45 - 15:15 Analiza problemelor
                      Justificarea proiectului
                      Contextul proiectului
15:15 - 15:30 Pauză de cafea
15:30 – 17:00 Scopul si obiectivele proiectului
                      Analiza strategiei proiectului
                        
Ziua II - 26 NOIEMBRIE
09:00 - 10:30 Recapitulare ziua I
                      Planificarea activităţilor – graficul Gantt
10:30 - 10:45 Pauză de cafea
10:45 - 12:15 Estimarea resurselor proiectului
12:15 - 13:45 Pauză de prânz
13:45 - 15:15 Bugetul proiectului
                      Categorii de cheltuieli în cadrul programelor de finanţare
15:15 - 15:30 Pauză de cafea
15:30 - 17:00 Concluzii
                      Test de evaluare intermediară
 Ziua III - 2 DECEMBRIE

09:00 - 10:30 Recapitulare
                      Analiza riscurilor
                      Identificarea şi analiza riscurilor
10:30 - 10:45 Pauză de cafea
10:45 - 12:15 Monitorizarea şi evaluarea proiectului
                      Criterii şi indicatori
12:15 - 13:45 Pauză de prânz
13:45 - 15:15 Cadrul programatic şi instituţional al Instrumentelor Structurale în România
                      Domenii de finanţare, obiective şi priorităţi
15:15 - 15:30 Pauză de cafea
15:30 - 17:00 Sustenabilitatea proiectelor
                      Contractarea proiectelor
 Ziua IV - 3 DECEMBRIE

09:00 - 10:30 Achiziţiile în cadrul proiectelor
10:30 - 10:45 Pauza de cafea
10:45 - 12:15 Managementul comunicării în proiecte
                      Managementul echipei de proiect
12:15 - 12:45 Pauză de prânz
12:45 - 14:15 Recapitulare generală
14:15 - 15:30 Pauză de cafea
15:30 - 16:00 Concluzii
                      Test de evaluare intermediară

Ziua V - 10 DECEMBRIE - examen

Examen final va consta in sustinerea probei practice, respectiv proiectul realizat pe parcursul programului si proba orala care consta in evaluarea cunostintelor acumulate in managementul de proiect.  

Cursul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene.

Elena Pavel
Elena este consultant in domeniul fondurilor structurale si a elaborat proiecte atat pentru administratia locala, cat si pentru mediul privat. Absolventa a doua facultati, una in domeniul economic si politicilor europene si una in domeniul juridic, Elena este cadru universitar la Universitatea Romano-Americana unde preda cursuri din domeniul Economiei Uniunii Europene, Politicii de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene si Administratiei Publice Europeane. De asemenea, este doctorand in domeniul relatiilor internationale cu o teza de doctorat in domeniul fondurilor structurale. A participat la numersoase cursuri de perfectionare, atat in tara cat si in strainatate, si a sustinut prelegeri la conferinte nationale si internationale.  Elena este trainer autorizat in Management de proiect, iar in cadrul Euro Best Team sustine cursul Manager de proiect in fonduri structurale.  

Condiţii de înscriere
Taxa de inscriere este de 800 de lei si include toate costurile privind suportul de curs, pauze de cafea, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA.

Pentru înscriere vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere la office@eurobestteam.ro . Ulterior veti fi contactat de organizator pentru alte detalii privind desfasurarea cursului. In prima zi de curs  va rugam sa aduceti formularul in original semnat si stampilat, precum si o copie a cartiii de identitate si o copie dupa ultima diploma de studii.

SC Euro Best Team SRL
RO95BTRL04101202E64311XX
Banca Transilvania, Agenţia Centrul Civic, Bucureşti.
Persoană de contact: Elena Farcas: 0722696843


22 noiembrie 2010

"Orice firmă are nevoie de un manager de proiect" - Elena Farcas, Senior Consultant - Euro Best Team


Elena Farcaş consideră că fiecare companie ar trebui să aibă un manager de proiect, pentru că poate dezvolta oportunitatea de a deveni beneficiar pentru accesarea fondurilor europene. Cu o pregătire în domeniu şi evitarea greşelilor în scrierea unei cereri de finanţare, reuşita este aproape garantată.
Mai mult, managerul de proiect trebuie să fie o persoană bine organizată, să aibă capacitatea de a-şi urmări obiectivele, de a stabili activităţile, de a-şi evalua munca pe parcurs şi de a respecta termene limită.

De când şi cum a apărut managementul de proiect în România?
Până în 1989, managementul de proiect se concretiza în plan de acţiuni, plan de măsuri, plan de activităţi, iar proiectele nu puteau fi iniţiate atât de uşor. Astfel, se punea accent doar pe atingerea obiectivelor şi îndeplinirea planului cincinal. Ideea de management de proiect a apărut în România odată cu fondurile de preaderare (PHARE ISPA şi SAPARD), în a doua parte a anilor '90. O dată cu aderarea noastră la Uniunea Europeană, moment în care au fost aduse noi standarde de lucru, conceptul de manager de proiect a fost definit mai clar. Evident, pentru că era o nevoie pe piaţa din România, s-au dezvoltat şi şcolile, au apărut programe de pregătire atât la nivel universitar şi postuniversitar, cât şi de perfecţionare.

În prezent, cât de necesari sunt managerii de proiect?
Pe piaţa din România, meseria de manager de proiect cred că este o necesitate. În orice companie, în orice autoritate publică centrală sau locală, este nevoie de manageri de proiect. Asta nu neapărat la nivel de calificare, ci la nivel de experienţă relevantă, adică cel puţin cinci ani de zile să fi lucrat în zona de dezvoltare de proiecte.

Ce instituţii sau companii urmăresc să aibă un manager de proiect în componenţa echipelor?
În baza unei analize a noastre realizată în perioada 2009-2010, 28% din participanţii la cursul de manager de proiect provin din administraţie (primării, prefecturi, consilii judeţene, agenţii, ministere), 32% din firmele de consultanţă, 12% sunt consultanţi independenţi, 4% şomeri, iar 24% sunt angajaţi în cadrul companiilor solicitare de fonduri europene care preferă să-i trimită la perfecţionare şi să se bazeze pe ei în diferite proiecte.

În afară de această clasificare, cine mai poate fi manager de proiect?
Manager de proiect poate fi oricine care doreşte să se pregătească pentru această meserie. Totuşi, trebuie să îndeplinească câteva condiţii precum: să aibă studii superioare finalizate, să aibă experienţă minimă în managementul de proiect, să fie o persoană bine organizată, să aibă capacitatea de a-şi urmări obiectivele, de a stabili activităţile, de a-şi evalua munca pe parcurs şi de a respecta termene limită.

Pe lângă aceste aspecte, ce mai înseamnă manager de proiect?
Sub o formă de concluzie, aş spune că managerul de proiect este responsabilul de modul în care a fost scris proiectul, în care au fost stabilite termenele de efectuare a activităţilor, de cum a fost selectată echipa de implementare, de cum comunică membrii echipei, efectiv de atingerea obiectivelor proiectului.

Ce plus poate aduce o diplomă care atestă calitatea de manager de proiect la locul de muncă?
Am foarte multe exemple despre persoane care au fost avansate în cadrul companiilor, li s-au dat poziţii de manager de proiect, dar cel mai important este că am întâlnit persoane, care deşi făceau parte din alte departamente, precum cel de resurse umane, au început să scrie proiecte singuri, după ce au obţinut o calificare de manager de proiect.

Cum se scrie o cerere de finanţare?
Pentru scrierea corectă a unei cereri de finanţare este nevoie de pregătire. În ghidurile aplicantului, redactate pentru fiecare linie de finanţare din cadrul programelor operaţionale, există absolut toate informaţiile necesare scrierii unui proiect. Ca recomandări pentru o completare corectă ar fi încadrarea în obiectivele prioritare europene, evidenţierea beneficiilor economice şi sociale pe care proiectul le va aduce, alocarea de timp suficient corelării datelor şi documentelor necesare întocmirii cererii, menţinerea legăturii cu autorităţile de management, organismele intermediare pentru clarificări.

Care sunt greşelile care trebuie evitate?
O primă greşeală apare în construirea bugetului, adică costurile sunt supraestimate. Deci, este nevoie de o analiză realistă a costurilor, luând în calcul şi rata de devalorizarea leului, dacă implementarea proiectului se întinde pe o perioadă mai lungă. O altă abatere frecventă comunicată de autorităţile de management este neprevederea sustenabilităţii proiectelor. Adică, ce se întâmplă cu proiectul după finalizarea lui şi dacă poate să demonstreze impactul economic sau social la nivel local sau regional. De asemenea, o eroare la fel de importantă este necorelarea obiectivelor proiectului cu politicile şi strategiile Uniunii Europene, pentru că obiectivele ar trebui să aibă impact social, dar multe companii urmăresc doar propria dezvoltare.

Care sunt avantajele şi dezavantajele în a fi manager de proiect?
Avantajele sunt multiple. Spre exemplu, îţi oferă perspective financiare, perfecţionare continuă, activitate dinamică, interacţiune cu foarte mulţi ani, cât şi mobilitate. Dintre dezavantaje, am putea aminti lipsa de timp. Am ­cunoscut persoane în ultima perioadă care şi-au dorit această meserie atât de mult, încât s-au implicat în mai multe proiecte, riscând să nu mai aibă viaţă ­personală. Uneori, se poate lucra şi până la 12-14 ore pe zi.

Care sunt punctele-cheie care pot face dintr-un manager de proiect unul de succes?
În primul rând, pot vorbi de organizare. Aceasta se referă la ­organizarea timpului, a echipei, cât şi la estimarea corectă a ­resurselor şi a rezultatelor. În plus, managerul de succes ar trebui să aibă o amplă capacitate de previzionare şi să aibă o cunoaştere excelentă a instrumentelor de management.

De unde ar trebui să ne inspirăm când ne hotărâm să scriem un proiect?
Acest aspect este parte dintr-o discuţie permanentă la noi, pentru că foarte mulţi doritori care vor să aplice nu au idei pentru ce să ceară bani de la UE. Lucrurile ar trebui să stea invers. O idee nu poate să se nască dintr-un vis. Ea presupune documentare, interes pentru domeniul respectiv. 

În loc de CV
Elena Farcaş are o experienţă de peste zece ani în domeniul comunicării şi a deţinut funcţia de manager pentru numeroase proiecte naţionale şi internaţionale. Este absolventă a Facultăţii de Litere din Craiova şi a obţinut titlul de Master în Management şi Comunicare în Afaceri, Master în Relaţii Internaţionale şi Master în Marketing Strategic. În prezent, este doctorand la Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. A urmat numeroase cursuri de specializare în relaţii publice şi management în ţară şi în străinătate, şi a condus campanii de comunicare importante atât pentru sectorul guvernamental, cât şi pentru sectorul privat: Televiziunea Română, Guvernul României, Comisia Europeană, Nadia Comăneci, Petrom, Nespresso, Special Olympics, Poşta Română, Otis România.

Greşeli în scrierea unei cereri de finanţare
  Documentaţie incompletă;
  Nemenţionarea modalităţii de evaluare a rezultatelor obţinute;
  Neprevederea părţii de sustenabilitate a proiectelor;
  Existenţa unui buget nedetaliat;
  Costuri supraestimate;
  Modalitatea de selecţie a persoanelor din grupul-ţintă este neclară;
  Referiri la politici şi strategii ­europene foarte vagi;
  Nesublinierea valorificării şi integrării rezultatelor după finalizarea proiectului;
  Activităţi necorelate cu rezultatele.
Articol scris de Andrei Munteanu, Romania Libera, 22.11.2010

4 noiembrie 2010

Curs acreditat CNFPA Manager sistem de mediu - 25 nov - 10dec. 2010, Bucuresti


25-26 noiembrie, 2-3 decembrie, examen 10 decembrie 2010, Bucuresti, Camera de Comert.
Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţiei : Cod COR ocupatie: 242304
FORMULAR DE INSCRIERE


Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi/sau calităţii.
Cursul oferă participanţilor cunoştiinţele teoretice şi practice necesare construirii, exploatării şi optimizări sistemului de management de mediu la nivelul organizaţiei. Cursanţii vor beneficia de analiză aprofundată a cerinţelor standardului ISO 14001. Cursanţilor li se vor pune la dispoziţie instrumente şi tehnici specifice de implementare, cu care se vor familiariza pe parcursul unor studii de caz. O atentie deosebita se va acorda adaptarii SMM la particularităţile fiecărei organizaţii.
Pentru ce te pregăteşte?
·         Proiectarea sistemului de management de mediu;
·         Organizarea şi supravegherea auditului de mediu;
·         Monitorizarea si corectarea periodică a managementului de mediu;
·         Proiectarea şi gestionarea sistemului informaţional al managementului de mediu;
·         Oganizarea departamentului de protecţie a mediului;
·         Planificarea activităţilor de protecţie a mediului.
Unde este recunoscut programul?
Programul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene (trebuie ataşată o traducere legalizată).
Cine se poate înscrie?
Programul se adresează responsabililor de mediu, salariaţilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului care doresc o calificare profesională atestată printr-o diplomă recunoscută oficial, personalului cu atribuţii de control şi verificare în domeniul protecţiei mediului din cadrul administraţiei centrale sau locale, altor persoane interesate.
Metoda de instruire
Programul utilizează tehnici europene de predare şi intruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice profesiei de manager de mediu.
Structura cursului:
Cursul este structurat în două sesiuni: teoretică şi practică
Sesiunea teoretică se desfăşoară pe parcursul a 4 zile, iar cea practică pe parcursul a 4 zile.
Sesiune teoretică I - 25-26 noiembrie
·         Cadrul instituţional European;
·         Politica de dezvoltare durabilă;
·         Programul Operaţional Sectorial de Mediu;
·         Seria de standarde ISO;
·         Soluţii pentru reducerea impactului asupra mediului;
·         Stabilirea procedurilor sistemului managementului de mediu;
Sesiune teoretica II - 2-3 decembrie
·         Proiectarea unui sistem de management de mediu;
·         Analiza impactului de mediu;
·         Corelarea programelor de mediu cu restul programelor instituţiei;
·         Organizarea şi supravegherea auditului de mediu;
·         Reducerea riscurilor de poluare accidentală;
·         Corectare politicilor de mediu;
·         Reglementari în domeniul managementului de mediu: EMAS II, seria ISO 14000.
Aplicaţii practice:
Strategie de management de mediu, program de mediu, proiect POS- Mediu.
Aplicaţiile practice vor constitui baza realizării unui proiect individual pe care participanţii îl vor susţine în cadrul examenului final de certificare, în prezenţa reprezentanţilor CNFPA.
Lectorul cursului este Raluca Lazea
Raluca este consultant si trainer in domeniul mediului de 10 ani si este specializata in evaluarea, proiectarea si implementarea sistemelor de management al mediului. Este absolventa a Facultatii de Matematica – Tehnologie Informatica si  a Facultatii de Management , Marketing in Afaceri Economice- Management.  A urmat numeroase cursuri de perfectionare in domeniul mediului, in tara si in strainatate. In 2006 a urmat cursulul GREEN GLOBE(standard specific in turism care vizeaza respecatrea celor mai inalte cerinte privind protejarea mediului inconjurator) si la cursul TRUST MARK (marca calitatii in constructii), cursuri sustinute de lectori din Marea Britanie. A organizat numeroase cursuri de auditori de mediu si management de mediu si a realizat in cadrul organizatiilor instruiri interne (inchise) in domeniul mediului si al calitatii. In ultimii ani a colaborat la numeroase proiecte finantate prin Programului Transfrontalier RO-BG 2007-2013 si a elaborat un proiect de finantare in valoare de 5.8  milioane euro ce are ca  scop protejarea mediului inconjurator. In cadrul programului POS CC E, Raluca a elaborat proiecte de finantare privind implementarea standardului de mediu si calitate in cadrul organizatiilor. In cadrul Euro Best Team, Raluca Lazea este lector al pentru cursurile Auditor de Mediu si Manager Sistem de Mediu. 
Condiţii de înscriere

Termenul de inscriere este pana la data de 22 noiembrie 2010
OFERTA: Trimiteti formularul de inscriere pana la data de 15 noiembrie si beneficiati de taxa redusa la 800 de lei. Dupa data de 15 noiembrie taxa este de 1000 de lei. Taxa de participare include costurile privind suportul de curs, pauze de cafea, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA.
Pentru înscriere vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere la office@eurobestteam.ro  si veti primi o confirmare de participare de la organizatori.
SC Euro Best Team SRL
RO95BTRL04101202E64311XX
Banca Transilvania, Agenţia Centrul Civic, Bucureşti.
Persoană de contact: Elena Farcaş, mobil:0722696843

2 noiembrie 2010

EXPERT ACHIZITII PUBLICE - CURS ACREDITAT CNFPA – 11 - 26 nov. 2010, Bucuresti

11 - 12 noiembrie, 18 - 19 noiembrie 2010 - Bucuresti, examen 26 noiembrie. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI. Detalii veti primi de la organizatori la inscriere.

Pentru inscrieri pana la data de 5 noiembrie taxa de participare la acest curs este de 800 RON şi include costurile privind suportul de curs, pauze de cafea, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA. Dupa aceasta data taxa de participare este de 1000 de lei.

FORMULAR DE INSCRIERE - se completeaza si se trimite in format word la office@eurobestteam.ro Un original semnat si stampilat (doar daca este cazul) va fi adus in prima zi de curs.

Pentru ce te pregăteşte?
Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare la autorităţile contractante;
 • Elaborarea strategiei de achiziţii publice;
 • Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;
 • Intocmirea dosarului de licitatie publica;
 • Derularea procedurilor specifice de achizitie publica;
 • Gesionarea contestaţiilor formulate în procedura de atribuire a contractului;
 • Evaluarea ofertelor depuse
 • Atribuirea contractului de achizitie publică;
Obiectivul cursului este de a pregati persoane pentru ocupatia de Expert Achizitii Publice (cod COR 241940). Obtinerea certificarii va da dreptul absolventilor de a practica meseria de Expert Achizitii Publice.
Unde este recunoscut programul?
Programul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Cursul are un pronuntat caracter practic si trateaza intregul ansamblu de procese pe care le presupune o achizitie, de la planificarea resurselor si pana la finalizarea derularii contractelor de achizitie publica.
Cine se poate inscrie?
Programul se adresează atat persoanelor fizice cat si juridice, funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, specialiştilor din sectorul privat încadraţi în compartimente cu atribuţii aferente procesului de planificare şi asigurare a resurselor, persoanelor numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor şi de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentând entitatea publică în procesul de achiziţii, dar si alte persoane interesate de domeniu.
Metoda de instruire
Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice expertului in domeniul achizitiilor publice.
Trainerul cursului - Emmanuel Morel
Emmanuel Morel este expert in domeniul achizitiilor publice cu o experienta de 16 ani in domeniu. A sustinut numeroase sesiuni de training atat in tara cat si in strainatate. Emanuel are o vasta experienta nationala si internationala, atat in zona ofertantilor cat si a contractantillor, in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene si a acordat asistenda in domeniul achizitiilor publice in proiecte implementate Franta, Anglia, Romania, Bulgaria, Kosovo. Emmanuel este trainer de 13 ani si a predat numeroase sesiuni de curs in achizitii publice in Franta, Anglia, Egipt iar in Romania preda cursul de experti achizitii publice pentru Ministerul Finantelor, UCVAP, Ministerul Mediului, organisme intermediare si autoritati publice locale. In cadrul Euro Best Team este trainer pentru cursul Expert Achizitii Publice.
Structura cursului:
Sesiunea teoretică se desfăşoară pe parcursul a 4 zile, respectiv 11, 12 noiembrie 18, 19 noiembrie, intre orele 9:00 si 16:30
Modulul I - Modul teoretic şi practic (în sală): 11 - 12 noiembrie (9:00 - 16:30)
Modulul II - Modul teoretic şi practic (în sală): 18 - 19 noiembrie (9:00 - 16:30)
Modulul III - Module de lucru şi studiu individual: 15- 17 noiembrie, 22-25 noiembrie
Modulul IV - Examen: 26 noiembrie
Sectiuni importante ale tematici cursului ce vor fi abordate cu participanti
Ziua 1
09:00 – 10:30 Prezentarea trainer-ului şi a participanţilor;
                      Prezentarea modului în care se va desfăşura cursul şi obiectivele ce se doresc a fi atinse ;
                      Prezentare generală a sistemului achiziţiilor publice.
10:30 – 10:45 Pauză de cafea
10:45 – 12:30 Legislaţia privind achiziţiile publice (la nivel european şi naţional);
                      Principii în achiziţii publice (aplicaţie şi exemplificări);
                      Domeniu de aplicare a legislaţiei achiziţiilor publice.
12:30 – 13:30 Pauză de masă
13:30 – 14:30 Proceduri de achiziţii publice.
14:30 – 14:45 Pauză de cafea
14:45 – 16:30 Achiziţia directă – modalitate de a achiziţiona produse;
                      Modalităţi speciale de derulare a achiziţiilor publice. 
Ziua 2
09:00 – 10:30 Procesul de achiziţie publică – etapele procesului de achiziţie publică;
                      Planificarea achiziţiilor publice („gândirea care precede acţiunea”);
                      Programul anual al achiziţiilor publice.
10:30 – 10:45 Pauză de cafea
10:45 – 12:30 Documentaţia de atribuire / de concurs / descriptivă;
                      Standarde de calitate si Eticheta ecologică.
12:30 – 13:30 Pauză de masă
13:30 – 14:30 Derularea procedurilor ;
                      Evaluarea ofertelor;
                      Atribuirea contractului.
14:30 – 14:45 Pauză de cafea
14:45 – 16:30 SEAP – înscriere şi gestionare cont / derularea procedurii .
Ziua 3
09:00 – 10:30 Recapitularea aspectelor teoretice parcurse in modulul I de curs;
                       Elaborarea cerintelor de calificare si selectie
                      Aplicatie practica in vederea stabilirii cuantumului si proportionalitatii cerintelor de calificare si  selectie in raport cu obiectul contractului.
10:30 – 10:45 Pauză de cafea
10:45 – 12:30 Masurile de promovare si publicitate a anunturilor si invitatiilor de participare in vederea atribuirii contractelor prin intermediul SEAP;
                       Modalității speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica;
                       Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire.
12:30 – 13:30 Pauză de masă
13:30 – 14:30 Derularea unei aplicatii practice (on-line) de intocmire a unei documentatii de atribuire;
                     Tipuri de proceduri de achiziţii publice, Licitatia Deschisa, Licitatia Restransa, Dialogul competitiv
                     Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare-
                     Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare-
                     Concursul de soluţii Derularea unei aplicatii practice (on-line) in vederea derularii procedurii de ofertare si deschidere a ofertelor depuse in vederea atribuierii a unui contract de prestari servicii.
14:30 – 14:45 Pauză de cafea
14:45 – 16:30 Atribuirea contractului de achiziţie publică;
                      Etapele de finalizare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de bunuri/servicii si lucrari.
Ziua 4
09:00 – 10:30 Recapitularea elementelor invatate in ziua a III – de curs;
                      Prezentarea principiilor ce stau la baza fundamentarii unei contestatii impotriva unei decizii a autoritatii contratante in cadrul unui proceduri de atribuire.
10:30 – 10:45 Pauză de cafea
10:45 – 12:30 Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica;
                      Aplicatie practica de analiza a unei documentatii supuse proceduri de contestare in fata CNSC.
12:30 – 13:30 Pauză de masă
13:30 – 14:30 Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata CNSC;
                      Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata Instantelor Judecatoresti Contecios Administrative nationale.
14:30 – 14:45 Pauză de cafea
14:45 – 16:30 Masuri de corectie si ajustare a pretului/obiectului si clauzelor specifice in cadrul derularii contractelor de achizitie publica atribuite;Managementul contractului.
Aplicaţii practice:
Aplicaţiile practice vor constitui baza realizării unui proiect individual pe care participanţii îl vor susţine în cadrul examenului final de certificare.
Condiţii de înscriere
Pentru înscriere vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere la office@eurobestteam.ro si veti primi o confirmare de participare de la organizatori precum si alte detalii privind organizarea cursului.
SC Euro Best Team SRL
RO95BTRL04101202E64311XX
Banca Transilvania, Agenţia Centrul Civic, Bucureşti.
Persoană de contact: Daniela Radu, mobil: 0726615538

Curs acreditat CNFPA Manager de Proiect - Fonduri Structurale 8 - 23 nov. 2010CURS AUTORIZAT CNFPA MANAGER DE PROIECT - FONDURI STRUCTURALE

Durata cursului este de 4 zile, 6 ore pe zi.

Bucuresti, 8-9, 15-16 noiembrie, examen 23 noiembrie 2010. Camea de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti. Detalii veti primi de la organizatori la inscriere.

FORMULARUL DE INSCRIERE - se trimite la office@eurobestteam.ro

Termen limita de inscriere: 5 noiembrie 2010

Cursul isi propune sa vina in intampinarea tuturor celor care doresc sa invete rapid sa scrie un proiect ce are ca scop obtinerea de fonduri structurale. Astfel, participantii sunt incurajati sa-si aleaga o idee de proiect, inca de la inceputul programului, si sa dezvolte proiectul, pana la finalul cursului, in coordonarea lectorului. Proiectul va constitui proba practica a examenului sustinut in vederea certificarii CNFPA.

Trainerii sunt consultanti recunoscuti pe piata, iar participanţii lucrează pe echipe pe tot parcursul programului şi elaborează proiecte care au aplicabilitate în plan real.

Obiectivele cursului:
Scrierea cererii de finanţare;
Domenii de intervenţie pe care se pot depune proiecte;
Criterii de eligibilitate pentru proiect;
Întocmirea graficului de activităţi şi buget;
Cunoaşterea politicilor de achiziţii publice necesare derulării proiectelor;

Programul se adresează reprezentanţilor instituţiilor publice locale şi centrale, IMM-urilor, atât coordonatorilor, cât şi asistenţilor de proiecte, precum şi tuturor celor ce doresc să dezvolte proiecte prin accesarea de Fonduri Structurale.

AGENDA CURSULUI:

Cursul are 72 de ore, dintre care 24 teorie si 48 practica. Pregatirea teoretica are loc la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, pe parcursul a 4 zile de curs, iar pregatirea practica reprezinta studiu individual, exercitii practice pe marginea proiectului ales de participant, in cordonarea lectorului.

Ziua I - 8 NOIEMBRIE

09:00 - 10:30 Sesiune introductivă – prezentare participanţi şi curs

                     Abordări şi conceptele folosite în managementul proiectelor

                    Factori de succes ai proiectelor

10:30 - 10:45 Pauză de cafea

10:45 - 12:15 Identificarea ideilor de proiect

                     Analiza factorilor interesaţi

12:15 - 13:45 Pauză de prânz

13:45 - 15:15 Analiza problemelor

                     Justificarea proiectului

                    Contextul proiectului

15:15 - 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Scopul si obiectivele proiectului

                      Analiza strategiei proiectului


Ziua II - 9 NOIEMBRIE

09:00 - 10:30 Recapitulare ziua I

                      Planificarea activităţilor – graficul Gantt

10:30 - 10:45 Pauză de cafea

10:45 - 12:15 Estimarea resurselor proiectului

12:15 - 13:45 Pauză de prânz

13:45 - 15:15 Bugetul proiectului

                      Categorii de cheltuieli în cadrul programelor de finanţare

15:15 - 15:30 Pauză de cafea

15:30 - 17:00 Concluzii

                     Test de evaluare intermediară

Ziua III - 15 NOIEMBRIE

09:00 - 10:30 Recapitulare

                     Analiza riscurilor

                     Identificarea şi analiza riscurilor

10:30 - 10:45 Pauză de cafea

10:45 - 12:15 Monitorizarea şi evaluarea proiectului

                      Criterii şi indicatori

12:15 - 13:45 Pauză de prânz

13:45 - 15:15 Cadrul programatic şi instituţional al Instrumentelor Structurale în România

                      Domenii de finanţare, obiective şi priorităţi

15:15 - 15:30 Pauză de cafea

15:30 - 17:00 Sustenabilitatea proiectelor

                      Contractarea proiectelor

Ziua IV - 16 NOIEMBRIE

09:00 - 10:30 Achiziţiile în cadrul proiectelor

10:30 - 10:45 Pauza de cafea

10:45 - 12:15 Managementul comunicării în proiecte

                     Managementul echipei de proiect

12:15 - 12:45 Pauză de prânz

12:45 - 14:15 Recapitulare generală

14:15 - 15:30 Pauză de cafea

15:30 - 16:00 Concluzii

                    Test de evaluare intermediară

Ziua V - 23 noiembrie - examen


Examen final va consta in sustinerea probei practice, respectiv proiectul realizat pe parcursul programului si proba orala care consta in evaluarea cunostintelor acumulate in managementul de proiect.


Cursul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene.

Irina Colceru


Irina este consultant international, are peste 11 ani experienta în proiecte adresate diferitilor beneficiari, fie privati sau institutii ale administratiei publice în Statele Membre / Statele Candidate sau beneficiari ai asistentei CE si este un expert cunoscut în fonduri eropene din România. Este membru în comitete de evaluare a documentatiei tehnice si financiare pentru numeroase proiecte depuse în vederea obtinerii de finantari nerambursabile prin fonduri de pre-aderare si structurale. A activate atat in mediul privat cat si în institutii guvernamentale responsabile de pregatirea României pentru aderare la Uniunea Europeana precum si la Comisia Europeana, este un bun cunoscator al mecanismelor de functionare a institutiilor europene si instrumentelor financiare comunitare. Trainer si elaborator de programe de formare în domeniul managementului de proiect si fondurilor europene, Irina a sustinut numeroase sesiuni de intruire organizate atât în tara cât si în strainatate (Germania, Yemen, Bruxelles, Coreea de Sud, Ungaria, Grecia). În cadrul Euro Best Team Irina este trainer pentru programele Manager de Proiect, Expert Achizitii Publice, Formare de Formator si consultant în elaborarea proiectelor finanate prin fonduri structurale. Alte cursuri pe care le sustine sunt: Fonduri Stucturale, Evaluarea proiectelor, si FIDIC.

Condiţii de înscriere

Pentru inscrieri pana la data de 3 noiembrie taxa de participare la acest curs este de 800 RON şi include toate costurile privind suportul de curs, pauze de cafea, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA. Dupa aceasta data taxa de participare la este de 1000 de lei.

Pentru înscriere vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere la office@eurobestteam.ro . Ulterior veti fi contactat de organizator pentru alte detalii privind desfasurarea cursului. In prima zi de curs va rugam sa aduceti formularul in original semnat si stampilat, precum si o copie a cartiii de identitate si o copie dupa ultima diploma de studii.


SC Euro Best Team SRL

RO95BTRL04101202E64311XX

Banca Transilvania, Agenţia Centrul Civic, Bucureşti.

Persoană de contact: Elena Farcas: 0722696843